东南亚仓配一体解决方案

Flash Fulfillment มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าระดับมืออาชีพสำหรับบริษัทอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
VS
การแก้ไขปัญหาของ FlashFulfillment
การจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ เจ้าของสินค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลัง(ทั้งสินค้าคุณภาพและของเสีย)ได้ทุกเวลา
มีระบบการจัดการสแกนที่วางสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินค้า ป้องกันการจัดส่งสินค้าผิดพลาด
รองรับระบบจ่ายสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อนหรือจ่ายสินค้าใกล้หมดอายุก่อนได้
สามารถตรวจสอบสินค้าที่ใกล้หมดอายุหรือสินค้าที่หมดอายุแล้วได้แบบเรียลไทม์
รองรับระบบการจัดการSN สามารถตรวจสอบภาพสินค้าที่เสียหายได้
มีการเก็บข้อมูลล็อคสินค้าแบบต่อเนื่อง มีแหล่งที่มาของสินค้าที่ชัดเจน
มีการจัดการพื้นที่ใช้สอยที่ชัดเจน รองรับการวางสินค้าแบบผสมผสาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ให้มากขึ้น
เจ้าของสินค้าสามารถตรวจสอบสถานะรับเข้าจ่ายออกของออเดอร์ ยกระดับประสิทธิภาพมากขึ้น
รองรับภาษาที่หลายหลาย(จีน อังกฤษ ไทย) เพื่อให้เข้าใจถึงสถานะของคลังสินค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ปัญหาที่มักจะพบในงานด้านการจัดการคลังสินค้า
ไม่สามารถทราบถึงจำนวนสินค้าคงคลังได้ทันเวลา
สินค้าที่มีรูปทรงภายนอกที่คล้ายกัน มักง่ายต่อการเกิดปัญหาการจัดส่งสินค้าผิดพลาด
การจ่ายสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อนดำเนินการยาก สินค้าที่หมดอายุมีการสะสมเป็นจำนวนมาก
ไม่สามารถทราบถึงสินค้าที่หมดอายุหรือสินค้าที่ใกล้หมดอายุได้
ไม่สามารถตรวจสอบหาโค้ด SN ได้
สินค้าที่เสียหาย ไม่สามารถส่งคืนให้ซัพพลายเออร์ได้
ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่คลังสินค้าไม่ดีเท่าที่ควร
การติดตามออเดอร์สินค้าเป็นเรื่องยาก
การสื่อสารระหว่างคลังสินค้าข้ามชาติไม่สะดวก

แพลตฟอร์มการจัดการซัพพลายเชน

ยึดระบบไอทีเป็นหลัก ค้นคว้าและการพัฒนาระบบ ERP, SCM, WMS, TMS, BOSS ของตัวเอง รวมระบบและการแลกเปลี่ยนข้อมูลของซัพพลายเชนขององค์กรและสร้างแพลตฟอร์ม การจัดการซัพพลายเชนที่สมบูรณ์สำหรับองค์กร
Warehousing & Fulfillment by Flash Fulfillment
เสื้อผ้า รองเท้า หมวก
มีระบบกำหนดโค้ดสินค้าที่หลากหลาย ทั้งแบ่งตามขนาดสเปค สี ไซส์
มีระบบสติ๊กเกอร์โค้ดรับเข้าสินค้า
มีระบบจัดการบาร์โค้ด
Warehousing & Fulfillment by Flash Fulfillment
อาหาร เครื่องสำอาง
มีระบบจัดการวันเก็บรักษา, สินค้าล็อต
มีระบบจ่ายสินค้าเข้าก่อนออกก่อน
มีระบบจ่ายสินค้าใกล้หมดอายุก่อน
Warehousing & Fulfillment by Flash Fulfillment
สินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มีระบบจัดการโค้ดSN
มีระบบจัดการ SN สินค้าเสียหาย
สินค้าทุกชิ้นมีข้อมูลประจำตัว

จุดแข็งของเรา

ความรวดเร็วเป็นที่หนึ่ง เป็นบริษัทชั้นนำด้านคลังสินค้าอัจฉริยะ
ERPWMSSCMBOSSFleet
การจัดการสินค้าคงคลังโดยรวม

การตรวจสอบห่วงโซ่ทั้งหมดของการควบคุมสินค้าคงคลังตั้งแต่การคาดการณ์การขาย การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตในโรงงาน สินค้าคงคลังระหว่างการขนส่งไปจนถึงส่งเข้าคลังสินค้า การแปรรูปและสินค้าเข้า-ออกคลัง ฯลฯ

การจัดการช่องทางทั้งหมด

สินค้าคงคลังออนไลน์และออฟไลน์เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ การจัดการสินค้าคงคลังของผู้ขายและการขายผ่านช่องทางต่างๆอย่างไร้กังวล

อินเตอร์เฟซที่สามารเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

ซัพพอร์ตอินเทอร์เฟซ API รองรับแพลตฟอร์มการขายและระบบคลังสินค้าที่เชื่อมกับบริษัทขนส่งที่สาม

การจัดการจัดซื้อ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการออเดอร์