02-049-9999
ภาษาไทย
ปัญหาที่มักจะพบในงานด้านการจัดการคลังสินค้า
ไม่สามารถทราบถึงจำนวนสินค้าคงคลังได้ทันเวลา
สินค้าที่มีรูปทรงภายนอกที่คล้ายกัน มักง่ายต่อการเกิดปัญหาการจัดส่งสินค้าผิดพลาด
การจ่ายสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อนดำเนินการยาก สินค้าที่หมดอายุมีการสะสมเป็นจำนวนมาก
ไม่สามารถทราบถึงสินค้าที่หมดอายุหรือสินค้าที่ใกล้หมดอายุได้
ไม่สามารถตรวจสอบหาโค้ด SN ได้
สินค้าที่เสียหาย ไม่สามารถส่งคืนให้ซัพพลายเออร์ได้
ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่คลังสินค้าไม่ดีเท่าที่ควร
การติดตามออเดอร์สินค้าเป็นเรื่องยาก
การสื่อสารระหว่างคลังสินค้าข้ามชาติไม่สะดวก
การแก้ไขปัญหาของ FlashFulfillment
การจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ เจ้าของสินค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลัง(ทั้งสินค้าคุณภาพและของเสีย)ได้ทุกเวลา
มีระบบการจัดการสแกนที่วางสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินค้า ป้องกันการจัดส่งสินค้าผิดพลาด
รองรับระบบจ่ายสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อนหรือจ่ายสินค้าใกล้หมดอายุก่อนได้
สามารถตรวจสอบสินค้าที่ใกล้หมดอายุหรือสินค้าที่หมดอายุแล้วได้แบบเรียลไทม์
รองรับระบบการจัดการSN สามารถตรวจสอบภาพสินค้าที่เสียหายได้
มีการเก็บข้อมูลล็อคสินค้าแบบต่อเนื่อง มีแหล่งที่มาของสินค้าที่ชัดเจน
มีการจัดการพื้นที่ใช้สอยที่ชัดเจน รองรับการวางสินค้าแบบผสมผสาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ให้มากขึ้น
เจ้าของสินค้าสามารถตรวจสอบสถานะรับเข้าจ่ายออกของออเดอร์ ยกระดับประสิทธิภาพมากขึ้น
รองรับภาษาที่หลายหลาย(จีน อังกฤษ ไทย) เพื่อให้เข้าใจถึงสถานะของคลังสินค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เสื้อผ้า รองเท้า หมวก
มีระบบกำหนดโค้ดสินค้าที่หลากหลาย ทั้งแบ่งตามขนาดสเปค สี ไซส์
มีระบบสติ๊กเกอร์โค้ดรับเข้าสินค้า
มีระบบจัดการบาร์โค้ด
อาหาร เครื่องสำอาง
มีระบบจัดการวันเก็บรักษา, สินค้าล็อต
มีระบบจ่ายสินค้าเข้าก่อนออกก่อน
มีระบบจ่ายสินค้าใกล้หมดอายุก่อน
สินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มีระบบจัดการโค้ดSN
มีระบบจัดการ SN สินค้าเสียหาย
สินค้าทุกชิ้นมีข้อมูลประจำตัว
WMS การรองรับที่ครอบคลุม
บริการพื้นฐาน
เปิดบัญชีลูกค้า
บัญชีพนักงานแบ่งตามบทบาทหน้าที่
บริการจัดสรรคลังสินค้าที่ครบวงจร
สามารถกำหนดวันชำระเงินและวิธีการชำระเองได้
มีการแยกคำนวนค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ค่าคลังสินค้า ค่าขนส่ง ค่าCOD
ควบคุมสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์
รายงานสถิติ
รับเข้าคลัง
บริการรับสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด
บริการโหลดสินค้าลงจากตู้คอนเทรนเนอร์เมื่อสินค้าถึงคลัง
บริการติดบาร์โค้ด
บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (แบ่งโซนสินค้าคุณภาพ-ของเสีย สามารถถ่ายรูปสินค้าของเสียได้เพื่อความชัดเจน)
บริการขึ้นเชลล์
บริการแกะกล่องสินค้าตีกลับ
จ่ายออกคลัง
มีการเชื่อมต่อกับ Flash Express
รองรับจ่ายออกเฉพาะสินค้าเสียหาย
รองรับจ่ายออกสินค้าล็อคใหญ่
บริการโหลดเข้าตู้คอนเทรนเนอร์
หยิบสินค้าแบบคลื่นสำหรับออเดอร์การขาย เพิ่มประสิทธิภาพจ่ายออกคลัง
ปริ้นใบทีหลัง ชั่งน้ำหนักออโต้
ติดตามสถานะการขนส่งแบบเรียลไทม์
รองรับการระงับใบออเดอรร์กลางคัน
การจัดเก็บภายในคลัง
จัดเรียงสินค้าในคลัง
พบปัญหาสินค้า มีการย้ายจากคุณภาพเป็นของเสีย
เช็คสต็อก
สินค้าขาด เติมสินค้า
แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอายุ
การจัดการ 6S