02-049-9999
ภาษาไทย
Call us
ฝ่ายบริการลูกค้า:02-049-9999
ฝ่ายบุคคล:02-048-8888
Email
บริการลูกค้า:tanes@Flashfullment.co.th
บริษัทคู่ค้า:Amy@FlashFulfillment.co.th
ฝ่ายขาย:Amy@FlashFulfillment.co.th
ฝ่ายเทคนิค:heyaoling@Flashfulfillment.co.th
Visit office
10/9 ซอยลาซาล ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540