ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Flash Fulfillment เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสไปพร้อมกับเรา ติดตามตำแหน่งงานใหม่ๆได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้ หากคุณสนใจตำแหน่งงานของเรา สามารถส่งประวัติโดยย่อของคุณมาได้ที่: MGR-preecha@flashfulfillment.co.th
ผู้จัดการฝ่ายขาย
สถานที่ทำงาน: กรุงเทพและทั่วไทย
รายละเอียดการทำงาน:
 1. รายงานตรงต่อผู้บริหารบริษัทและเป็นผู้นำด้านการด้านการขายคอยจัดกิจกรรต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจด้านการขายเพื่อบริษัทให้ได้มีโอกาสทางธุรกิจด้านบริการคลังสินค้ามากยิ่งขึ้น
ล่ามภาษาจีนและไทย
สถานที่ทำงาน: กรุงเทพและทั่วไทย
รายละเอียดการทำงาน:
 1. มีหน้าทีในการแปลภาษาไทยและจีนที่เป็นเอกสารหรือหน้างานจริงและคอยประสารงานให้คนไทยและจีนเข้าใจประเด็นในการสื่อสารได้
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
สถานที่ทำงาน: กรุงเทพและทั่วไทย
รายละเอียดการทำงาน:
 1. 1.สนับสนุนและดูแลให้บริการคลังสินค้าแก่ลูกค้าครอบคลุมไปถึงกิจการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
 2. 2.คอยจัดการและแก้ไขปัญหาการทำงานภายในคลังสินค้าและการขนส่ง เพื่อให้การทำงานเกิดความราบลื่น
 3. 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในคลังสินค้าจำนวนสินค้าตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามระบบการจัดการคลังสินค้าภายในคลังอย่างสม่ำเสมอ
 4. 4.เพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนสินค้าที่มีการจัดเก็บภายในคลังนั้นได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด คอยให้บริการด้านการรายงานผลข้อมูลสต๊อกสินค้าภายในคลังอย่างสม่ำเสมอแก่ลูกค้าได้รับทราบ
 5. 5.คอยบริหารและจัดการด้านการขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและเพื่อให้ลูกค้าแน่ใจได้ว่าผู้รับจะได้รับสินค้าทั้งหมดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบการ
 6. 6.คอยกำหนดเป้าหมายสร้างและวางแผนการดำเนินงานต่างๆให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในสัญญาเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการบริการด้านการขนส่งให้มากที่สุด
 7. 7.มีหน้าที่คอยจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานภายในคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาฐานที่กำหนดไว
 8. 8.คอยโต้ตอบกับลูกค้าบริการด้านการตรวจสอบข้อมูลรายงานรายผลประจำเดือนรวมถึงคอยให้บริการด้านการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการประเมินผลต่างๆการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาดด้านการบริกาแก่ลูกค้า
 9. 9.คอยกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานนั้นมีความปลอดภัยและคอยพัฒนากระบวนการทำงานเกิดคุณภาพยิ่งขึ้น
เจ้าหน้าที่บุคลอาวุโส-บัญชีเงินเดือน
สถานที่ทำงาน: กรุงเทพและทั่วไทย
รายละเอียดการทำงาน:
 1. 1.ดูแลรับผิดชอบคอยติดตามการจัดทำเงินเดือนและรายได้อื่นๆของพนักงาน
 2. 2.คอยดูแลและรับผิดชอบตรวจสอบการหักเงินสมทบและดำเนินการส่งข้อมูลไปยังกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอื่นๆของพนักงาน
 3. 3.คอยดูแลและรับผิดชอบควบคุมการจัดทำข้อมูลภาษีเงินได้และหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน
 4. 4.คอยดูแลและรับผิดชอบในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินเดือนการประเมินผลการทดลองงานและคอยออกหนังสือผ่านการทดลองงานรวมไปถึงออกเอกสารสลิปเงินเดือนของพนักงาน
 5. 5.คอยดูแลและรับผิดชอบเรื่องสวัสดิการต่างๆของพนักงานทุกคนในบริษัท